மினி விமர்சனம்: ஒரு கிளாடியேட்டர்ஸ் டேல் - ஒரு எளிய ஆனால் வியக்கத்தக்க அடிமைத்தனமான சிறிய சண்டைக்காரர்

ஒரு கிளாடியேட்டர்ஸ் டேல் ஒரு ஏமாற்றும் கண்ணியமான இண்டீ பீட் 'எம் அப். பிரைன் சீல் லிமிடெட்டில் உள்ள சிறிய குழுவால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, இது உங்களை நகர்த்துகிறது