பிரின்ஸ் ஆஃப் பாரசீக ரீமேக் யூபிசாஃப்டைத் தவிர்த்து அடுத்த ஆண்டு வெளியிடப்படும்

பிரின்ஸ் ஆஃப் பெர்சியா: சாண்ட்ஸ் ஆஃப் டைம் ரீமேக் இந்த வாரத்தின் பிற்பகுதியில் யுபிசாஃப்ட் ஃபார்வர்டு லைவ்ஸ்ட்ரீமில் தோன்றாது, மேம்பாட்டுக் குழு உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. தி