விமர்சனம்: Blazing Chrome - சிறந்த 16-பிட் ரன் மற்றும் கன் கேம்களுக்கு ஜாய்மேஷரின் அஞ்சலி

ஸ்க்ரோலிங் ஷூட்டர்களைப் போலவே, சைட் ஸ்க்ரோலிங் ரன் மற்றும் கன் கேம்களில் கேம்ப்ளேக்கு ஒரு தூய்மை உள்ளது, இது கான்ட்ரா 1987 முதல் ரெட்ரோ கேமர்களுக்கு இல்லை.