மினி விமர்சனம்: கேஸ் குஸ்லர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் - இந்த மென்மையான பிஎஸ் 4 ரேசரைப் பற்றி பெரிதாக எதுவும் இல்லை

கேஸ் குஸ்லர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் என்பது மோசமான விளையாட்டுக்கு ஒரு கெட்ட பெயர். ஒரு போர் பந்தய வீரர்