மினி-விமர்சனம்: தி பெர்சிஸ்டன்ஸ் என்ஹான்ஸ்டு (பிஎஸ்5) - சர்வைவல் ஹாரர் ரோகுலைட் இன்னும் ராக்ஸ்

ரிட்டர்னல் வருவதற்கு முன்பு, தி பெர்சிஸ்டன்ஸ் இருந்தது. ப்ளேஸ்டேஷன் VR உடன் இணைக்கப்பட்டது.