வழிகாட்டி: ரெட் டெட் ரிடெம்ப்ஷன் 2 உங்கள் குதிரையில் ஆடைகளை மாற்றுவது எப்படி

RDR2 முகாமில் இருந்து ஆடைகளை மாற்ற முடியுமா? Red Dead Redemption 2 இல் உங்கள் குதிரையில் சவாரி செய்யும் போது எப்படி ஆடைகளை மாற்றுவீர்கள்? ராக்ஸ்டாரின் எபிக் வெஸ்டர்ன் உள்ளது